Focus and Scope

TERATEKS: Jurnal Ilmu Keislaman memuat kajian-kajian keislaman yang meliputi pendidikan Islam, syarî‘ah, pemikiran Islam, ekonomi, dan kajian Islam lainnya.