[1]
P. N. . Habibati and A. . Rohman, “PENGELOLAAN BUMDES HIMPUNAN PENDUDUK PEMAKAI AIR MINUM (HIPPAM) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”, JU, vol. 8, no. 2, pp. 381–406, Jan. 2024.