[1]
Fauzi, M.U. 2018. Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Faham Radikalisme di Kabupaten Nganjuk. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah. 6, 1 (Apr. 2018), 17-49.