(1)
Fauzi, M. U. Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Faham Radikalisme Di Kabupaten Nganjuk. Jurnal Studi Islam dan Muamalah 2018, 6, 17-49.