[1]
M. U. Fauzi, “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Faham Radikalisme di Kabupaten Nganjuk”, Jurnal Studi Islam dan Muamalah, vol. 6, no. 1, pp. 17-49, Apr. 2018.