[1]
Fahri, H. 2019. Riddah Perspektif Islam Dalam Kajian Tafsir Ayat Al-Ahkam (Analisis Kata Riddah Dalam Nash Al-Quran). Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman. 9, 2 (Sep. 2019), 159-171. DOI:https://doi.org/10.36835/hjsk.v9i2.3434.