Amin, F. and Sholikah, S. (2022) “Pendidikan Islam Persepktif KH Hasyim Asy’ari dalam Menjaga Api Keislaman dan Kebangsaan”, Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 12(No. 02), pp. 188-195. doi: 10.36835/hjsk.v12iNo. 02.3965.