(1)
Muhammad Syafruddin Ubaidilla , M. A. dan. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI ETOS KERJA DALAM ISLAM . qiema 2023, 9, 55-72.