[1]
M. A. dan Muhammad Syafruddin Ubaidilla, “PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI ETOS KERJA DALAM ISLAM ”, qiema, vol. 9, no. 1, pp. 55-72, Feb. 2023.