Azimatuz Zahidiyah , Fatihatus Sahliyah dan. “PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN DALAM PERPEKTIF ISLAM ”. Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine) 9, no. 1 (February 28, 2023): 73-106. Accessed May 20, 2024. https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/4022.