Penyunting

Ketua Penyunting

Wakil Ketua Penyunting

Penyunting Ahli

Penyunting Pelaksana

  • Firdaos STIT Bahana Lombok Timur

Tata Usaha

Desain Sampul