(1)
Haris, M. Kritik Matan Hadis : Versi Ahli-Ahli Hadis. IRFN 2017, 3, 56-70.