HARIS, M. Kritik Matan Hadis : Versi Ahli-Ahli Hadis. Jurnal Al-Irfani : Jurnal Kajian Tafsir Hadits, v. 3, n. 2, p. 56-70, 25 Oct. 2017.