Sari, N. K. (2020). Penerapan Maqashid Syariah dalam Manajemen Masjid: (StudiDeskriptif Masjid Raya Mujahidin Kota Pontianak, Kalimantan Barat). At-Tadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(1), 14 - 31. https://doi.org/10.3454/at-tadbir.v4i1.3704