Sari, Nove Kurniati. 2020. “Penerapan Maqashid Syariah Dalam Manajemen Masjid: (StudiDeskriptif Masjid Raya Mujahidin Kota Pontianak, Kalimantan Barat)”. At-Tadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4 (1), 14 - 31. https://doi.org/10.3454/at-tadbir.v4i1.3704.