[1]
SILVIA ANGGRAENY SRI WULANDARI 2021. EKONOMI ISLAM (Pemikiran Abu Yusuf) . TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah. 6, 2 (Dec. 2021), 44-55.