(1)
Sofa, R. KEJAYAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID. Jurnal Keislaman 2022, 5, 133-142.