Noga Riza Faisol. (2023). Strategi Harga Dan Promosi Dalam Meningkatkan Pembelian Pada Masa Pandemi Covid 19. LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 271-280. https://doi.org/10.53515/lantabur.2023.4.2.271-280