Editorial Team

Editor in Chief

Arih Merdekasari GoogleSchoolar STIT Islamiyah Karya Pembangunan, Paron, Ngawi, Indonesia

Editors

Samsul Hadi I GoogleSchoolar STIT Islamiyah Karya Pembangunan, Paron, Ngawi, Indonesia
Dian Febrianingsih I GoogleScholarI STIT Islamiyah Karya Pembangunan, Paron, Ngawi, Indonesia 
Samsudin I GoogleScholar I STIT Islamiyah Karya Pembangunan, Paron, Ngawi, Indonesia 
Azizunnissak Hidayati Wahyuna I GoogleScholarI  STIT Islamiyah Karya Pembangunan, Paron, Ngawi, Indonesia 
susi Fitriana IGoogle ScholarI STIT Islamiyah Karya Pembangunan, Paron, Ngawi, Indonesia 
 

Section Editor

Ruliana Khasanah I STIT Islamiyah Karya Pembangunan Ngawi, Indonesia 

 

Reviewer

Rela Mar'ati Googleschoolar STIT Islamiyah Karya Pembangunan