Editorial Team

EDITORS IN CHIEF

Ali Audah (Curriculum Vitae)

Syaiful Alim (Curriculum Vitae)

 

MANAGING EDITORS

Sutrisno (Curriculum Vitae)

 

EDITORIAL BOARD

Ahmad Khotim (Curriculum Vitae)

Yayat Dimyati (Curriculum Vitae)

Zainal Fanani (Curriculum Vitae)

 

LAYOUT EDITORS

Zaki Hidayatullah

                       

REVIEWER :

Moh. Ulumuddin, MA (Curriculum Vitae)

Dwi Hidayatul Firdaus M. Si (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) (Curriculum Vitae)

 Supeno, M.Psi (Curriculum Vitae)