EDITORS IN CHIEF

Ali Audah (Curriculum Vitae)

Syaiful Alim (Curriculum Vitae)

 

MANAGING EDITORS

Asyarurrahim 

 

EDITORIAL BOARD

Ahmad Khotim (Curriculum Vitae)

Yayat Dimyati (Curriculum Vitae)

Zainal Fanani

 

LAYOUT EDITORS

Zaki Hidayatullah

                       

REVIEWER :

Moh. Ulumuddin, MA (Curriculum Vitae)

Dwi Hidayatul Firdaus M. Si (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) (Curriculum Vitae)