Analisis Keajaiban Kitab Dalâil al-Khairât Karya Al-Imam Al-Jazuli

  • Moh. Ali Ghafir STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
Keywords: miracles, dalail al-khairat book, imam al-jazuli

Abstract

The purpose of this research is to find out the miracles contained in the book of Dalail al-Khairat and for its readers. This research usesed a literature research methodology on the Dalail al-Khairat book through content analysis. From the results of the research it was found that Dalail al-Khairat's miracle was obtaining legality and a diploma from the Prophet Muhammad sallallaahu alaihi wa sallam, a practice of many groups. Whereas the finding of miracles for readers is to guide the reader to success, many of the readers of Dalail al-Khairat have achieved wushul to Allah Almighty and they met the prophet while sleeping and in the real world.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al- Jazǔli, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Sulaiman bin Abi Bakr al- Jazǔli al- Samlali al- Syarǐf
al- Hasani al- Măliki al- Syădzili. 2005. Dalăil al- Khairăt wa syawăriq al- Anwăr fi Dzikr al- shalăt ‘Ală al- Nabiyy al- Muhtăr.
Al- Făsi Muhammad, al- Mahdi bin Ahmad bin Ali bin Yǔsuf al- Qashri. 1970 . Mathăli’ al- Masarrăt bi- Jală’ Dalăil al- Khairăt. Cairo Mesir
Al- Ashbihăni, al- Hăfizh Abu Nu’aim.t.th. Hilyat al- Auliyă’ wa Thabaqăt al- Ashfiyă’ , Dar El-fikr Bairut.
Al-‘Athăs, ‘Abdullăh bin ‘Alwi bin Hasan. t.th. Sabǐl al- Muhtadǐn fi Dzikr Ad’iyat Ashhăb al- Yamǐn.
Al- Nabhăni, Yǔsuf bin Ismă’il. Jămi’ karămat al- Auliyâ’. Beirut: Dar El-fikr
Al- Fairuzâbâdi, Abu Thâhir Muhammad bin Ya’qûb. T.th. al- Qâmûs al- Muhǐth wa al- Qâbûs.
Al- Sya’râni ,Abu al- Mawâhib ‘Abdul Wahhâb bin Ahmad bi ‘Ali. T.th. al- thabaqât al- Kubrâ.
Al- Măliki, Muhammad bin ‘Alwi al-Hasani. Syaraf al-Ummah al-Muhammaddiyyah.
Hăjǐ Khalǐfah, al-Maulâ Mushthafâbin ‘Abdillah al-Qusthanthǐ al-Rûmi al- Hanafi popular dengan Maulâ Kâtib Jalabi. T.th. Kasyf al-Zhunûn fi Asâmi al-Kutub wa al-Funûn, Dar El-Fikr.
Al-Baghdâdi, ǐsmâ’il pasha, Hadiyat al-‘Ărifin asmâ’ al-Muallifin wa Ătsâr al-Mushannifin,Dar El-Fikr,Beirut,tt.
Al- Habsyi, Ahmad bin Zain. 2004. syarh al-‘Ainiyyah. Dar Ulum Islamiah, Surabaya.
Lois Ma’luf, dkk. 1973. al-Munjid fi al-Lughah wa al- A’lâm. Beirut: Dar al-Mashreq
Abdurrahman bin Muhammad al-Fasi. Al-Anwar al-Lamiat fi al-Kalam ala Dalail al-Khairat
Published
2020-10-18
How to Cite
Ali Ghafir, M. (2020, October 18). Analisis Keajaiban Kitab Dalâil al-Khairât Karya Al-Imam Al-Jazuli. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam, 11(2), 228-242. https://doi.org/https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v11i2.3995
Section
Articles