Hayani, Aida, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia