Fajriyah, Fajriyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

  • FIKROTUNA Vol. 5 No. 1 (2017): Juli 2017 - Articles
    Implementasi Kurikulum Kulliyatul Mu’alimin Al-Islamiyah (KMI) di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mu’allimien Al-Islamiyah (TMI) Al-Amien Prenduan dan Ma’hadul Mu’allimien Al-Islamiyah (MMI) Mathlabul Ulum Jambu Sumenep
    Abstract  pdf