Current Issue

Vol 2 No 1 (2017): Januari
ANALISIS LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM;           Binti Nasukah                                                                   =   1-35,   SUPERVISI PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM;                                                         Fauziah                                                                              =   36-60,   PESANTREN SEBAGAI BENTUK IDENTITAS PENDIDIKAN ISLAM;                                                                                          Mahrus                                                                              =   61-88,    TA’LIM AL-ASHWAT ‘ALA ASAS DIRASAH AL-TAQABULY AL- SHAUTY BAINA AL-LUGHAH AL-’ARABIYAH WA AL-LUGHAH AL- INDUNISIYAH;                                                              Yudhistira Adi Hermansyah                                            =   89-109,   KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU; Djunaidi                                                                                                                              = 110 -139,   SISTEM PEMBELAJARAN AL-QAWA’ID AL-SHARFIYAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEUROLINGUISTIK;                                                                                                                  Danial Hilmi                                                                                                                       = 140-168,   PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MELAKUKAN KONTROL MUTU PENDIDIKAN;               Noer Rohmah                                                                                                                    = 169-201     
Published: 2017-01-30
View All Issues